Trainingsacteur / rollenspelpartner

Ik werk als freelance trainingsacteur voor verschillende organisaties en voor beroepsopleidingen op MBO-, HBO en WO-niveau. Daarin speel ik cliënten / patiënten met verschillend gedrag en achtergronden. De verschillende problematiek neem ik mee in mijn rollenspel. Ik ben in staat om me snel in te leven in een nieuwe, specifieke cliëntenrol en zinvolle, opbouwende feedback te geven aan mijn tegenspeler.

Het werken met een trainingsacteur voor opleidingen en organisaties is een heel snelle, efficiënte manier om studenten of medewerkers beter om te laten leren omgaan met lastige cliënten of ingewikkelde problemen. Het is zowel toepasbaar in grote als in kleine teams of groepen.

In de rollenspelen switch ik tussen verschillende lagen. Als acteur speel ik mijn gevraagde rol. Daarbinnen registreer ik zorgvuldig allerlei ervaringen die ik gebruik om later feedback te kunnen geven. Hoe verloopt het contact?  Wat ervaar ik vanuit mijn rol als prettig en minder prettig? Welke gevoelens roept dit allemaal bij mij op? Hoe is de wisselwerking in het contact met de student? Hoe zit mijn tegenspeler erbij? Nodigt mijn tegenspeler uit om wat tegengas te geven of juist om wat milder reageren.
Alles wat ik tijdens het rollenspel registreer sla ik op. En ik onthoud waar ik de ander feedback op wil geven. Dit kan ik op deze manier heel concreet teruggeven.

Ik heb vele jaren ervaring als speler en regisseur in het amateurtheater in Groningen. Hiervoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd; zoals de Theaterwerkplaats; De Akteerstudio en de opleiding tot Regisseur Amateurtheater.

Ik heb een aantal theaterproducties gemaakt binnen het amateurcircuit en heb speltraining gegeven.
In mijn werk maak ik in rollenspelsettingen gebruik van de kennis en ervaring die ik tijdens deze periode heb opgedaan.

> Veel gestelde vragen