Zakelijke aspecten

Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. In dat gesprek bespreken we zowel de inhoudelijke als de zakelijke kanten van mijn inzet.

Vervolgens maak ik een offerte waarin naast de inhoudelijke invalshoek ook het uurtarief, het aantal uren en de manier van factureren staan beschreven. Na ontvangst van een schriftelijk (e-mail) akkoord op de offerte kunnen mijn werkzaamheden van start gaan.

Betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.