CV Anneke van der Leij

Opleiding

HBO-Jeugdwelzijnswerk Hannie Schaft Academie, Groningen/Haren, diploma 1987

Werkervaring

2017- heden zelfstandig jeugdhulpverlener/trainer

2008 – 2021 Ambulant Hulpverlener/Trainer, Elker, Groningen

2006 – 2008 Jeugdreclasseerder, Bureau Jeugdzorg, Groningen

2005 – 2006 Trainer/coach BIG, Bureau voor Individuele en Groepsgerichte hulpverlening, Barneveld (detachering vanuit de Raad voor de Kinderbescherming).

1993 – 2006 Coördinator Taakstraffen Raad voor de Kinderbescherming, Assen

Cursussen en trainingen

 • Opleiding tot sociale vaardigheidstrainer, Tools4U; PI-research, Amsterdam
 • SKJ geregistreerd.
 • Opleiding Persoonlijk Leiderschap (start voorjaar 2022) Martial Arts;
 • Taekwon-Do; verschillende Internationale Seminars gevolgd en interne opleidingen (agressieregulatie- en weerbaarheidstraining).
 • Z-ITS; opleiding tot zelfstandig sportinstructeur (mee bezig)
 • Trainingen:
 • Sociaal Competentiemodel,
 • Afstand en Betrokkenheid,
 • Nieuwe Perspectieven,
 • Vertrektraining,
 • Signs of Safety,
 • Systeemgericht werken,
 • Oplossingsgericht werken,
 • Beroepsethiek en Tuchtrecht,
 • Gezonde Seksuele Ontwikkeling,
 • Training Nieuwe Autoriteit,
 • Geweldloos Verzet
 • Trainingen Omgaan met agressie, Mentoraat, Rapporteren, e.a.; Raad voor de Kinderbescherming, Assen
 • Training Methodiek Jeugdreclassering, Agressieregulatie/Wu-Wei; Jeugdzorg Groningen
 • Opleiding tot acteur (Theaterwerkplaats Groningen, Akteerstudio).
 • Opleiding tot Amateur regisseur, St. Kunst en Cultuur Drenthe.


Huidige werkzaamheden

Ambulant hulpverlener / Coach
Via o.a. PGB-trajecten bied ik ondersteuning aan jongeren en jong volwassenen die hulp nodig hebben op verschillende leefgebieden. Ook gezinnen bied ik begeleiding hierin.

Vechtsport-trainer bij ATF (Athlete Training Facility)
Hier geef ik vechtsport training aan Jeugd (6 t/m 18 jaar).

Trainingsacteur
Als trainingsacteur word ik gevraagd door de Hanze Hogeschool binnen de opleidingen POH-GGz en SPV.

Workshopleider /docent Alfacollege Groningen
In het kader van het vak Burgerschap geef ik workshops op het gebied van onder andere; Gezondheid, Discriminatie/Gelijkheid, Samen oud worden? (Liefde), Stress, Politiek.

Weerbaarheidstrainingen / Agressieregulatie trainingen
Trainingen aan jongeren, (m/v) en vrouwen (18+). De trainingen zijn ontwikkeld vanuit ITF Taekwondo Nederland