Agressie-regulatietraining (‘RESPECT’)

Deze training van zo’n 6 tot 8 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur is bedoeld voor meiden (vanaf 14 jaar) en vrouwen die regelmatig problemen hebben doordat ze hun agressie moeilijk kunnen hanteren. De training is ook geschikt voor jongens en mannen. De training kan voor hen eventueel ook in samenwerking met een mannelijke trainer gegeven worden.

In deze training krijgen de deelnemers meer inzicht in hoe hun agressie zich opbouwt in alledaagse situaties. En hoe hun agressie hen kan ontregelen. Er wordt veel aandacht besteed aan gedragsalternatieven.
Deze training bestaat steeds uit een combinatie van actieve fysieke oefeningen en inzicht-gevende nabesprekingen. In de oefeningen ervaren ze fysiek wat er gebeurt bij boos-zijn. In de bespreking kijken we naar wat ze ánders zouden kunnen doen in dergelijke situatie.

Deze effectieve trainingsmethodiek is ontwikkeld door Robert Boer, ITF Taekwon-Do Nederland, BOOZ. Hij is Taekwon-Do instructeur (zwarte band, 7e Dan).

De training kan zowel individueel gegeven worden als in groepjes van maximaal 6 mensen. Locatie in overleg, bijvoorbeeld: gymzaal, buurthuis, Dojo, etc. Dit kan desgewenst via mij gehuurd worden.